شرح خبر

1393/1/28 پنج شنبه 03:13 ب.ظ
معرفی کتاب های برنده جشنواره ها

معرفی کتاب های برنده ی جشنواره ها:

«فارسی بخند» برنده ی جایزه ی «گلشیری»

«شهریور هزار و سیصد و نمیدانم چند» و «فردریک یا تئاتر بولوار» برنده ی جشنواره ی «پروین اعتصامی»

«منهای دو» برنده ی «آثار برتر ادبیات نمایشی ایران»

«تابستان زاغچه» برنده ی جایزه ی جشنواره ی «دو سالانه ی کانون پرورش فکری کودکان» و «شورای کتاب کودک»

«سفر جادویی پنج خواهر» برنده ی جایزه ی «شورای کتاب کودک» و «کتاب فصل»

«آرزوهای کوچک» برنده ی جایزه ی «مهر طه»