شرح خبر

1393/3/25 يكشنبه 07:50 ق.ظ
معرفي و نقد كتاب هاي نشر قطره

 براي معرفي و نقد كتاب گذر از كوچه‌ي رندان به لينك زير مراجعه كنيد

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1265503&l=fa

*************************************************************************
براي معرفي و نقد كتاب زندگي‌نامه‌ي خودنوشت جرج دبليو بوش به لينك های  زير مراجعه كنيد

http://ibna.ir/vdcjyte8muqeyvz.fsfu.html

http://ohwm.ir/show.php?id=2299 

*************************************************************************
براي معرفي و نقد كتاب آن‌جا كه كوه به ديدار ما مي‌رود به لينك زير مراجعه كنيدhttp://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1210784&l=fa

*************************************************************************
براي معرفي و نقد كتاب خانه‌ي اشباح به لينك زير مراجعه كنيد

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1210794&l=fa

*************************************************************************
براي معرفي و نقد كتاب قوي شيپورزن به لينك زير مراجعه كنيد

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1173270&l=fa

*************************************************************************
براي نقد كتاب از كاف تا نون به لينك زير مراجعه كنيد

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1086362&l=fa

*************************************************************************
شهرام اقبال‌زاده/ دو سال در آوردگاه نشر نوجوان

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1053778&l=fa

************************************************************************
براي نقد و معرفي كتاب مصائب آقاي ويراستار به لينك زير مراجعه كنيد

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1023540&l=fa

************************************************************************
نگاهي به كتاب‌هاي نوجوان نشر قطره

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1053779&l=fa

************************************************************************
براي معرفي و نقد كتاب آرزوهاي كوچك به لينك زير مراجعه كنيد

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=941205&l=fa

************************************************************************
برای معرفی و نقد کتاب صیادان به روزنامه ی شرق شماره ی 2071، سال یازدهم مراجعه کنید

************************************************************************
برای معرفی و نقد کتاب زندگی نامه ی خودنوشت: نلسون ماندلا به لینک زیر مراجعه کنید

http://ohwm.ir/show.php?id=1815

************************************************************************
برای معرفی و نقد کتاب یاغیان به لینک زیر مراجعه کنید

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1284975&l=fa

************************************************************************
برای معرفی و نقد کتاب نسترن ها بر شانه ی دیوار به لینک زیر مراجعه کنید

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1284969&l=fa

************************************************************************
 براي معرفي و نقد كتاب‌هاي زندان نوشته‌هاي بابي ساندز، زندگي گاليله، در اتاقم را به روي خودم قفل مي‌كنم، درياهاي كهكشان‌هاي ديگر، زمان در گذر است و دختري كه با تبهكارها درافتاد​ به روزنامه‌ي شرق ، سال يازدهم، شماره 2084 مراجعه كنيد 

*************************************************************************
براي معرفي كتاب در اتاقم را به روي خودم قفل مي‌كنم به لينك زير مراجعه كنيد

http://mardomsalari.com/Template1/Article.aspx?AID=29734#197815

************************************************************************
براي معرفي كتاب فرزند پروري به لينك زير مراجعه كنيد

http://www.alef.ir/vdccioqip2bq108.ala2.html?239425

************************************************************************
براي معرفي كتاب زندگي‌نامه‌ي خودنوشت نلسون ماندلا به لينك زير مراجعه كنيد

http://www.alef.ir/vdcb9wb5frhbf9p.uiur.html?238993

***********************************************************************

براي معرفي كتاب‌هاي آدم و حوا، دو نمايشنامه از ژرژ پرك، سرباز و مرز و حيات النفوس به لينك زير مراجعه كنيد

http://sharghdaily.ir/?News_Id=43318

**********************************************************************

براي معرفي و نقد كتاب زندگي گاليله به لينك‌هاي زير مراجعه كنيد

http://sharghdaily.ir/?News_Id=43883

http://sharghdaily.ir/?News_Id=43884

*********************************************************************

براي معرفي كتاب صد چهره‌ي سينماي ايران به لينك زير مراجعه كنيد

http://ibna.ir/vdcenf8wfjh87pi.b9bj.html


*********************************************************************

براي معرفي و نقد كتاب تئاتر و هنر اجرا به لينك زير مراجعه كنيد

http://sharghdaily.ir/?News_Id=45397

*********************************************************************

براي گزارش مصاحبه ايبنا با خانم زهره ناصحي مترجم كتاب دو نمايشنامه از ژرژ پرك به لينك زير مراجعه كنيد

http://ibna.ir/vdcjvoe8muqeyiz.fsfu.html

*********************************************************************

براي معرفي كتاب روباه و انگور به لينك زير مراجعه كنيد:

http://armandaily.ir/?News_Id=93338

*********************************************************************

:براي معرفي كتاب  آدم و حوا به لينك زير مراجعه كنيد

http://ibna.ir/fa/doc/naghli/210259/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%A7%DA%A9%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF

**********************************************************************

براي معرفي و نقد كتاب دختري كه با آتش بازي كرد و دختري كه با تبهكارها در افتاد به لينك زير مراجعه كنيد

http://www.alef.ir/vdcawwnum49nm61.k5k4.html?250105

**********************************************************************

براي معرف و نقد كتاب  يخبندان سياه به لينك زير مراجعه كنيد

http://www.alef.ir/vdcfm1d0jw6djva.igiw.html?249634

**********************************************************************

براي  معرفي و نقد كتاب آتلانتا به لينك زير مراجعه كنيد

http://www.alef.ir/vdceoo8wzjh8ewi.b9bj.html?249291

**********************************************************************

براي معرفي و نقد كتاب خانه اي در دشت به لينك زير مراجعه كنيد

http://www.alef.ir/vdcaoanuo49ny61.k5k4.html?248199

**********************************************************************

براي معرفي و نقد كتاب پوست كلفت‌ها به لينك زير مراجعه كنيد

http://www.alef.ir/vdccxeqi02bq0o8.ala2.html?246904

**********************************************************************

براي معرفي و نقد كتاب سفر برگذشتني به مجله‌ي جهان كتاب سال نوزدهم، شماره‌ي 6و7، صفحه‌ي 21 مراجعه كنيد

**********************************************************************

براي معرفي و نقد كتاب زندگي اميل زولا به لينك زير مراجعه كنيد

http://alef.ir/vdcb95b59rhbszp.uiur.html?252799

**********************************************************************

براي معرفي و نقد كتاب  ماماجادو به لينك زير مراجعه كنيد

http://alef.ir/vdcfmmd0cw6dtea.igiw.html?253738

**********************************************************************

براي معرفي و نقد كتاب تهمينه در راه به لينك زير مراجعه كنيد

http://alef.ir/vdcbw8b58rhbszp.uiur.html?251781

**********************************************************************

براي معرفي و نقد كتاب سرباز و مرز به لينك زير مراجعه كنيد

http://www.ibna.ir/fa/doc/book/213422/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1

**********************************************************************

براي معرفي و نقد كتاب حيات النفوس به لينك زير مراجعه كنيد

http://tnews.ir/news/E7D932764069.html

**********************************************************************

براي معرفي و نقد كتاب‌هاي هزارويك شب نو، دروغ‌هاي تابستاني و تاريك روشنا به لينك زير مراجعه كنيد

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3090077

*********************************************************************

از داريوش مهرجويي چه خبر؟
http://isna.ir/fa/news/93111508387/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1

*********************************************************************

براي نگاهيبه كتاب‌هاي جشن بي‌معنايي، جزيره‌ي سرخ و مجموعه‌ي كامل جامانده‌ها به لينك زير مراجعه كنيد 

http://www.armandaily.ir/?NPN_Id=817&pageno=7

*********************************************************************

براي نگاهي به كتاب  مفيستو به لينك زير مراجعه كنيد

http://www.armandaily.ir/?NPN_Id=840&pageno=16

*********************************************************************

برای معرفی  چهار اثر از میخائیل بولگاکف (جزیره‌ی سرخ، آدم و حوا، ایوان واسیلویچ و سعادت) به  لینک زیر مراجعه کنید

http://alef.ir/vdcjove8auqeaaz.fsfu.html?271787

*********************************************************************
برای معرفی کتاب های  ماما جادو، همسر مناسب شما کیست؟ و کلمات بیش از آدمی رنج می‌برند به مجله جهان کتاب، شماره 311-312 فروردین و اردیبهشت 1394 مراجعه کنید

*********************************************************************

یادداشتی درباره کتاب "اسماعیل" نوشته دانیل کویین در سایت الف .
http://alef.ir/vdchikniq23nq6d.tft2.html?274827

*********************************************************************

مجموعه داستان‌های کوتاه «دیروز خیلی دیر» نوشته شهلا حائری به زودی توسط نشر قطره به کتابفروشی‌ها می‌آید.

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/279909-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF

*********************************************************************

معرفی عناوینی از مجموعه نمایش‌نامه‌های «جامانده‌‌ها» در روزنامه‌ی آرمان
http://armandaily.ir/1394/03/12/Files/PDF/13940312-2769-25-16.pdf

*********************************************************************

برای معرفی و نقد کتاب   چرا باید کلاسیک‌ها را خواند به لینک زیر مراجعه کنید


http://alef.ir/vdcbgsb5arhbz0p.uiur.html?275604
********************************************************************* 

انتشار نمايشنامه شازده كوچولو  عباس جوانمرد پس از 50 سال

http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/222131/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF-50-%D8%B3%D8%A7%D9%84

*********************************************************************
جسيكا به بازار كتاب سر زد
http://www.shabestan.ir/detail/News/532275

*********************************************************************
چگونه روان درمانگر خود باشيد به بازار نشر راه يافت 

http://www.shabestan.ir/detail/News/531235

*********************************************************************

برای معرفی و نقد کتاب   جشن تولد  به لینک زیر مراجعه کنید

 

*********************************************************************

كتاب "پايان بحران" در نمايشگاه كتاب

http://isna.ir/fa/news/95021307818/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87

*********************************************************************
مرگ ايوان ايليچ در نمايشگاه كتاب

http://isna.ir/fa/news/95021106457/-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
*********************************************************************

داستان كوتاه "چيزستان" در  نمايشگاه كتاب

http://isna.ir/fa/news/95021106526/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
*********************************************************************
اثر دو نمايشنامه نويس معروف در  "مدرسه اي براي پدرها"

http://isna.ir/fa/news/95021106533/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

********************************************************************

"دل ها در آتلانتيس" اثري از "استيفن كينگ" 
http://www.shabestan.ir/detail/News/545685

*******************************************************************

"مكتب روانشناسي وحدت مدار" كتاب شد

http://www.shabestan.ir/detail/News/551949

*******************************************************************

گفت و گوي بهاءالدين خرمشاهي با روزنامه ي شرق درباره ي "هزارحكايت و هزار عبارت عرفاني"
http://sharghdaily.ir/News/98083/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87

******************************************************************

لي لا، رماني در باب رستگاري و عشق
بررسي رمان لي لا در روزنامه ي آرمان امروز
http://www.armandaily.ir/fa/Main/Pdf/1247/7

******************************************************************
:بررسي جديدترين كتاب نشر قطره(هنردرماني خلاق) در روزنامه جهان اقتصاد
http://jahaneghtesad.com/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/

******************************************************************

تأثیر «فروشنده» بر «مرگ فروشنده» / وقتی سینما مردم را کتابخوان می‌کند

 

http://www.khabaronline.ir/detail/577491/culture/book

******************************************************************
خبرگزاري شبستان: طرز تهيه ي تنهايي در آشپزخانه ي عشق

http://shabestan.ir/detail/News/577944