شرح خبر

1394/4/14 يكشنبه 10:54 ق.ظ
كتاب هاي در دست چاپ

 جدیدترین اثر «مریلین رابینسون» با ترجمه مرجان محمدی در راه است


http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/235389/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-
%D8%B1%D8%A7%D9%87


************************************************************

نشر قطره به زودي منتشر مي كند:

عشق همچون تب است. گُر می‌گیرد و فرومی‌نشیند و اراده هیچ تسلطی بر آن ندارد.

درباره‌ی عشق | استاندال | گلاره جمشیدی
************************************************************