دفترهاي روانكاوي _ يك فنجان چاي با بزرگان روانكاوي جهان

Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(0 نظرات کاربران)


شناسه کالا:107026 عنوان : دفترهاي روانكاوي _ يك فنجان چاي با بزرگان روانكاوي جهان
شابک : 9786222018313
ناشر : قطره
مولف : كيوانلو عباس
مترجم : كيوانلو عباس
نوبت چاپ : 3
سال چاپ : 7 - 1400
قطع : رقعي
نوع جلد : شوميز
تعداد کل صفحات : 156
وزن : 203

Description

يك فنجان چاي با بزرگان روانكاوي جهان گردآوري گپوگفتهاي صميمانه و رودررو و البته تخصصي با روانكاواني است كه هر يك سردمدار جرياني فكري در روانكاوي هستند. جنبش آغازشده توسط فرويد پس از او پيشرفتهاي بيشماري كرد و در طول يك قرن گذشته اگرچه شاهد رويكردها و نگاههاي كموبيش متفاوت در درون نهضت روانكاوي هستيم، اما ميتوان بهجرئت گفت كه همهي اين رويكردها انگارههاي اساسي خود را وامدار نگاه عميق و موشكافانهي فرويد به روان هستند. اعتقاد به تأثيرگذاري ناخودآگاه و تسلط بيچونوچراي آن بر روان و شخصيت نقطهي اشتراك تمامي اين جريانهاي فكري است اما در باب اينكه محتواي اين ناخودآگاه چيست يا چهطور ميتوان سوژهي اسير در دام ارباب ناخودآگاه را از تكرار رهايي بخشيد روشنگريها و فنون متفاوتي شكل گرفته است. مطالعهي مصاحبههاي انجامگرفته با روانكاوان پيشدرآمد آشنايي با اين روشنگريها و سبك تفكر و جهتگيري آنان و چراغ راهي براي شروع مطالعات گستردهتر است.

 • عنوان :
  دفترهاي روانكاوي _ يك فنجان چاي با بزرگان روانكاوي جهان
 • شابک :
  9786222018313
 • ناشر :
  قطره
 • مولف :
 • مترجم :
 • نوبت چاپ :
  3
 • سال چاپ :
  7 - 1400
 • قطع :
  رقعي
 • نوع جلد :
  شوميز
 • تعداد کل صفحات :
  156
 • وزن :
  203

نظردهی

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر