دفترهای روانکاوی _ یک فنجان چای با بزرگان روانکاوی جهان

Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(0 نظرات کاربران)


شناسه کالا:107026 عنوان : دفترهای روانکاوی _ یک فنجان چای با بزرگان روانکاوی جهان
شابک : 9786222018313
ناشر : قطره
مولف : کیوانلو عباس
مترجم : کیوانلو عباس
نوبت چاپ : 3
سال چاپ : 7 - 1400
قطع : رقعی
نوع جلد : شومیز
تعداد کل صفحات : 156
وزن : 203

Description

یک فنجان چای با بزرگان روانکاوی جهان گردآوری گپوگفتهای صمیمانه و رودررو و البته تخصصی با روانکاوانی است که هر یک سردمدار جریانی فکری در روانکاوی هستند. جنبش آغازشده توسط فروید پس از او پیشرفتهای بیشماری کرد و در طول یک قرن گذشته اگرچه شاهد رویکردها و نگاههای کموبیش متفاوت در درون نهضت روانکاوی هستیم، اما میتوان بهجرئت گفت که همهی این رویکردها انگارههای اساسی خود را وامدار نگاه عمیق و موشکافانهی فروید به روان هستند. اعتقاد به تأثیرگذاری ناخودآگاه و تسلط بیچونوچرای آن بر روان و شخصیت نقطهی اشتراک تمامی این جریانهای فکری است اما در باب اینکه محتوای این ناخودآگاه چیست یا چهطور میتوان سوژهی اسیر در دام ارباب ناخودآگاه را از تکرار رهایی بخشید روشنگریها و فنون متفاوتی شکل گرفته است. مطالعهی مصاحبههای انجامگرفته با روانکاوان پیشدرآمد آشنایی با این روشنگریها و سبک تفکر و جهتگیری آنان و چراغ راهی برای شروع مطالعات گستردهتر است.

 • عنوان :
  دفترهای روانکاوی _ یک فنجان چای با بزرگان روانکاوی جهان
 • شابک :
  9786222018313
 • ناشر :
  قطره
 • مولف :
 • مترجم :
 • نوبت چاپ :
  3
 • سال چاپ :
  7 - 1400
 • قطع :
  رقعی
 • نوع جلد :
  شومیز
 • تعداد کل صفحات :
  156
 • وزن :
  203

نظردهی

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر