من مي‌دانم تو كي هستي

Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(0 نظرات کاربران)


شناسه کالا:106675 عنوان : من مي‌دانم تو كي هستي
شابک : 9786222018450
مولف : فيني آليس
مترجم : قندهاري شقايق
نوبت چاپ : 1
سال چاپ : 3 - 1399
تعداد کل صفحات : 402

Description

ايمي سينكلر، بازيگري كه خيليها تصور ميكنند به خوبي ميشناسند، از سر صحنهي فيلمبرداري به خانه ميآيد و ميبيند كيف پول و گوشي همراه شوهرش خانه است، اما خودش نيست. او نميداند چهكار كند چون شوهرش هرگز بدون تلفن همراه و كيف پولش جايي نميرود، اما حالا هيچ اثري از او نيست. پليس تصور ميكند كه ايمي رازي را از آنها پنهان ميكند؛ گرچه نميدانند چه رازي؛ دستكم همان چيزي نيست كه پليس حدس ميزند. ايمي رازي دارد كه هرگز با كسي در ميان نگذاشته، گرچه با ناپديد شدن شوهرش و برخي از اتفاقهاي پيشين، ميترسد كسي از رازش خبر داشته باشد. در شرايطي كه با دشواري تقلا ميكند با عقل و منطق به وضعيت بغرنج كنونياش مسلط باشد، گذشتهاش بهطرز خطرناكي تسخيرش كرده و چون كابوسي بيپايان تعقيبش ميكند. آليس فيني، نويسندهي زيرك من گاهي دروغ ميگويم، بار ديگر نشان ميدهد كه با خبرگي و چيرهدستي گرههاي داستانياش را درهم تنيده و مدام خواننده را غافلگير ميكند. «داستاني پيچيده و سراسر وهم. نميدانستم به چه كسي اعتماد كنم!» لوديز ينسن، نويسندهي خواهر «يك اثر داستاني تريلر با درونمايهاي محكم و هيجانانگيز... حتي يك بار هم پايانش را حدس نزدم!» كريستينا مكدونالد، نويسندهي شبي كه اليويا افتاد

 • عنوان :
  من مي‌دانم تو كي هستي
 • شابک :
  9786222018450
 • مولف :
 • مترجم :
 • نوبت چاپ :
  1
 • سال چاپ :
  3 - 1399
 • تعداد کل صفحات :
  402

نظردهی

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر